Mame nisu same! Šta ti misliš?

               8. mart se obeležava kao datum kojim se ukazuje na ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog pola.[1]  
Inicijativa je počela početkom 20. veka, lošim radnim uslovima žena u doba industrijalizacije. Protesti su rasli i nastavljali iz godine u godinu, žene su tražile bolje uslove rada, kraće radno vreme i pravo glasa. Sindikalnim organizovanjem, stalnim protestima i zajedničkim delovanjem, ciljevi su ostvareni. 
        U međuvremenu, zemlje su prestale da obeležavaju Dan žena smatrajući ga komunističkim praznikom, ili nalazeći opravdanje da taj dan poklone nešto svojoj majci, ljubavnici, prijateljici, ćerki, praveći povod obeležavanju praznika poznatim kao Dan majke.

            Danas, položaj žene je na boljem nivou u odnosu na početak 20. veka, ali i dalje ima tema o kojima se svakodnevno raspravlja. Zaposlene žene, u slučaju da iz bilo kog razloga imaju rizičnu trudnoću, imaju potrebu da odu na bolovanje radi održavanja trudnoće. Da ne koristim stručne termine, buduće mame koje rade, imaju načina da ostvare svoja prava kroz zakonska rešenja. Međutim, primena je dovela do toga da se trudničko bolovanje isplaćivalo u iznosu od 65% naknade.

            Od 1. januara Republički fond za zdravstveno osiguranje isplaćuje razliku do 100% iznosa naknade za trudnice. Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, poslodavci će morati dostaviti račun trudnice koja je na bolovanju, kako bi se razlika uplatila direktno na njen račun. Drugi problem je uvođenje „solidarnog poreza“, budući da u većini slučajeva, isplata naknade za održavanje trudnoće kasni, što znači da bi svaka uplata preko 60 000 dinara bila podložna obračunu ovog poreza. Detaljnije pojašnjenje možete videti ovde. 
            Druga značajna kategorija stanovništva su mlade majke koje imaju pravo na odsustvo radi nege deteta, do detetovih navršenih godinu dana. Svojevrstan problem nastaje u situaciji kada se naknada za porodiljsko odsustvo iz sredstava budžeta namenjenih ovoj grupi uplaćujue poslodavcima, a poslodavac sredstva preusmerava na račune porodilja.

Član 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom              U prvim mesecima bebinog života, troškovi su značajno uvećani. Ne treba zanemariti ni činjenicu da je Ustavni sud proglasio neustavnim Statut AP Vojvodine, samim tim uskraćujući novčana sredstva majkama koje su iz Vojvodine. To je takođe jedan od napada na kućni budžet porodica sa malom decom. 

            Kampanja „P(b)ravo za mame“ je zajednička inicijativa tri organizacije: Centar za mame, Srbija u pokretu i udruženja „Roditelj“. Cilj ove kampanje je da zaposlene majke dobijaju naknadu za porodiljsko odsustvo direktno isplatom iz budžeta Republike Srbije na njihove račune, umesto računa poslodavca. To u ovom trenutku podrazumeva preko 100 papira, a državu košta 690 miliona dinara godišnje. Cilj kampanje se namerava ostvariti izmenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koja će omogućiti da zaposlene majke ne čekaju u proseku oko tri meseca na uplatu porodiljske naknade, a sa druge strane, poslodavci će biti pošteđeni birokratske procedure. Nema velikih izmena u statusu zaposlenih, budući da su one na bolovanju i njihov radni odnos je u mirovanju. Na ovaj način će biti zaustavljena loša praksa kreditiranja države.

            Kampanja je bazirana na modelu organizovanja zajednice, tako da one kojih se to tiče (trudnice i porodilje) budu zagovornice/lobistkinje ove ideje, koju će predstaviti poslanicama i poslanicima Narodne Skupštine Republike Srbije i da do Dana porodice, 15. maja izmena ovog Zakona uđe u Skupštinsku proceduru.

            Kreatori i kreatorke pozivaju sve zainteresovane buduće i mlade mame da se priključe kampanji „Pravo za mame“ slanjem maila na pravozamame@gmail.com, sa naslovom maila “Želim da se priključim kampanji “P(b)ravo za mame” i na taj način pomognu ostvarenju zamišljenog cilja.
              Uključivanjem što većeg broja žena na koje se odnosi ovaj problem, možemo podstaći nadležne organe da olakšaju i ubrzaju proceduru isplate porodiljskih naknada.Tekst je napisan kao podrška kampanji “Pravo za mame”, detaljnije možete saznati na web stranici organizacija: “Srbija u pokretu”, Udruženje “Roditelj” i Centar za mame.


[1] http://sh.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_dan_%C5%BEena

Comments

Popular Posts